What does Mahal Ko Kayo mean

Do i need a jacket? Kailangan ko bang magdala ng jacket? Do i need an umbrella? Kailangan ko bang magdala ng payong? Do you have WIFI? May wi-fi ba kayo? Good afternoon! Magandang hapon. Good evening! Magandang gabi. Good Morning! Magandang umaga. Goodbye! Paalam Hello Hello po How are you? Kumusta po kayo? I love you. Mahal kita. Good thank you. How are you? Mabuti naman po, salamat. Kayo po kumusta? Sorry. Patawad po. I'm sorry. Nakikiramay po. Is there an internet café nearby? May malapit na internet cafe ba ditto? My name is … Ang pangalan ko ay…. I am pleased to meet you. Ikinagagalak ko po kayong makilala. thanks salamat What are your hobbies? Ano po ang iyong mga libangan? What is the WiFi password called? Ano ang password ng wifi? What's your name? Ano po ang iyong pangalan? How is the weather forecast? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon? What is your favorite sport? Ano po ang iyong paboritong palakasan?