How do you keep yourself so hot

Translation of "gibi davranıyorsun" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
you act like

proposals

18 yaşındaki romance bir kız gibi davranıyorsun.
Murray, kıskanç bir aşık gibi davranıyorsun.
Bunu yaşayacak olan senmişsin gibi davranıyorsun.
Marty, beni bir haftadır görmemiş gibi davranıyorsun.
Kıskanç bir sevgili gibi davranıyorsun ama bana karşı değil.
Liseli gibi davranıyorsun ve seksi anlamda değil.
Altı aylık hamileyken hareket ettiğim gibi davranıyorsun.
Elbette. Hadi ama Casey, geçtiğimiz dört yılda hiçbir şey öğrenmemişim gibi davranıyorsun.
Man, casey, you pretend I would not have learned anything in the past four years.
O herif sana lütufta bulunuyormuş gibi davranıyorsun.
Hayatı parçalanmış tek kişi senmişsin gibi davranıyorsun.
Georgina, biliyor musun, bazen bir erkek gibi davranıyorsun.
Aramızda bir şey yok gibi davranıyorsun ama var.
Don't pretend if nothing between us wouldbecause there is something.
Ama bu güvercinlere ailenmiş gibi davranıyorsun.
Pasta okulu sadece benim yüzümden kapatılmış gibi davranıyorsun.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 683. Exact: 683. Elapsed time: 98 ms.

pislik gibi davranıyorsun17